Sub-logo voor JSI O'neill printed on a shirt

In de zomer van 2006 heb ik part-time voor 'JSI O'neill' gewerkt. Na een eerdere stage boden ze mij een part-time uren contract aan. In deze periode heb ik vooral mijzelf ontplooid. Naast vele concepten zijn er wat werken gerealizeerd. 1 daarvan in een sub-logo zoals hierboven afgebeeld. Er is helaas wart werk verloren in de jaren vooraf. Deze kan ik helaas niet publiceren.